Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem

07/07/2017

U skladu s Kodeksom savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (Narodne novine, broj 140/09) te člankom 11. stavkom 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15), Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije otvara postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem.

Cilj savjetovanja je upoznati zainteresiranu javnost s namjerom donošenja novog Zakona koji će zajedno s podzakonskim aktima činiti pravnu osnovu budućeg sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem. Zakonom se uređuje sustav strateškog planiranja Republike Hrvatske i upravljanje javnim politikama odnosno priprema, izrada, provedba, izvještavanje, praćenje provedbe i učinaka te vrednovanje dokumenata strateškog planiranja za oblikovanje i provedbu javnih politika koje sukladno svojim nadležnostima izrađuju, donose i provode tijela javne vlasti.

Javno savjetovanje otvoreno je do 04. kolovoza 2017. godine, a svi zainteresirani svoje prijedloge i primjedbe mogu uputiti ovdje.

Po završetku javnog savjetovanja MRRFEU će na središnjem državnom internetskom portalu za savjetovanje s javnošću objaviti izvješće o provedenom savjetovanju koje sadrži pregled svih zaprimljenih prijedloga i primjedbi kao i obrazloženje eventualno neprihvaćenih primjedbi na odredbe nacrta.