Savjetovanje "Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka"

13/06/2017

Agencija za zaštitu osobnih podataka u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija, Hrvatskom udrugom poslodavaca i Udrugom gradova u RH organizira savjetovanje "Modernizacija zakonodavstva o zaštiti osobnih podataka" koje će se održati dana 26. lipnja 2017. g. u Maloj dvorani POU Krapina, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 13, u 11 sati

Savjetovanje je namijenjeno članicama Hrvatske udruge poslodavaca, predstavnicima tijela lokalne i regionalne samouprave, tijelima javne vlasti, predstavnicima poslovnih subjekata i svim ostalim subjektima koji u svojem radu prikupljaju i obrađuju osobne podatke. 

Jedna od zadaća Agencije za zaštitu osobnih podataka (AZOP) je povećanje odgovornosti svih sudionika u procesu obrade osobnih podataka. Svrha savjetovanja je pružanje dodatnih znanja sudionicima radi jasnijeg razumijevanja pravnog područja zaštite osobnih podataka, a time i kvalitetnije i učinkovitije primjene Zakona i nove Opće Uredbe o zaštiti podataka u svakodnevnom radu službenika, prvenstveno u odnosu na zakonitu i povjerljivu obradu osobnih podataka, korištenje novih komunikacijskih tehnologija u obradi osobnih podataka, kao i o primjeni organizacijskih, kadrovskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka koje su voditelji zbirki osobnih podataka dužni provoditi u svakodnevnom radu prilikom obrade osobnih podataka. 

Budući da će se od 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj primjenjivati Opća uredba o zaštiti podataka, kojom će se modernizirati zakonodavstvo o zaštiti osobnih podataka, AZOP će tijekom 2017. g. provoditi savjetovanja na tu temu. Više detalja dostupno je na mrežnoj stranici Agencije

Savjetovanje će provoditi djelatnici stručnih službi AZOP-a, a na istoj mogu sudjelovati sudionici koji izvrše prijavu do 21. lipnja 2017. g. na email edukacija.sluzbenik@azop.hr s naznakom "Krapinsko-zagorska". Na navedenu email adresu sudionicima se pruža mogućnost unaprijed postaviti pitanja. 

Program savjetovanja nalazi se u prilogu. 

 

Prilog: 

1. Program savjetovanja