Regija Lombardija traži partnere, javna i privatna tijela za projekat koji će se prijaviti na natječaj EaSI PROGRESS AXIS VP/2018/005

12/03/2018

Objavljen je „Poziv na dostavu prijedloga projekata o socijalnim inovacijama i nacionalnim reformama - Inovativna ravnoteža između radnog i životnog partnera" Strategije za olakšavanje usklađivanja profesionalnih i privatnih odgovornosti - EaSI PROGRESS AXIS.

Regija Lombardija - Opća uprava za socijalno uključivanje traži partnere za sudjelovanje u programu VP / 2018/005 - EasI-Progress te traže javna i privatna tijela, za projekt koji će se prijaviti na natječaj EaSI PROGRESS AXIS VP/2018/005, Call for proposals on social innovation and national reforms - Innovative Work-Life balance Strategies to facilitate reconciliation of professional and caring responsibilities.

Projekt koji Regija Lombardija namjerava primijeniti odnosi se na samozaposlene radnike („freelance“) s posebnim naglaskom na problematiku oko uspostavljanja ravnoteže između poslovnih i životnih obaveza;

Prihvatljivi prijavitelji:

  • Javna i privatna tijela s iskustvom u upravljanju europskim projektima, koja su razvila dobru praksu za podršku ravnopravnosti radnika i samozaposlenih radnika te zainteresiranih za eksperimentiranje inovativnih i fleksibilnih usluga uravnoteženja rada i života.

Prednost imaju institucije sa sjedištem u zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatima za EU i zemljama sa samozapošljavanjem slične onima u Italiji.

Rok za iskaz interesa je 30. ožujak, dok je rok za prijavu projekta 18. travanj.

Prilog:

/files/file/Bagatelna-nabava/EASI%20VP%202018%20005.pdf