Raspisani natječaji iz Mjere 08 Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma

16/06/2016

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je nove natječaje iz Mjere 08 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“, podmjere 8.6 „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda" za provedbu slijedećih operacija:
 
I. OPERACIJA 8.6.1. „MODERNIZACIJA TEHNOLOGIJA, STROJEVA, ALATA I OPREME U PRIDOBIVANJU DRVA I ŠUMSKOUZGOJNIM RADOVIMA"
i
II. OPERACIJA 8.6.2. „MODERNIZACIJA TEHNOLOGIJA, STROJEVA, ALATA I OPREME U PREDINDUSTRIJSKOJ PRERADI DRVA“
 
 
I. OPERACIJA 8.6.1. „MODERNIZACIJA TEHNOLOGIJA, STROJEVA, ALATA I OPREME U PRIDOBIVANJU DRVA I ŠUMSKOUZGOJNIM RADOVIMA"
 
Prihvatljivi prijavitelji:
 • šumoposjednici
 • udruge šumoposjednika/šumovlasnika i 
 • obrti, mikro, mala i srednja poduzeća

             Korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu pri Agenciji za plaćanja.

 
Prihvatljivi troškovi:
 • prihvatljivi opći troškovi su: usluge konzultanata i drugi opći troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekta (uključujući poslovne planove, idejne planove marketinga drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma, studije izvedivosti, analize troškova i koristi, projektno-tehničku dokumentaciju, geodetske podloge, elaborate, trošak nadzora, studije utjecaja na okoliš i prirodu), u maksimalnom iznosu od 10% ukupnih prihvatljivih troškova. 
 • prihvatljivi troškovi vezani su uz:
 1. kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za sječu i izradu drva (harvesteri, motorne pile itd.)
 2. kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva (forvarderi, skideri, žičare, traktorske ekipaže itd.)
 3. kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju šumske biomase (iverači, cjepači itd.)
 4. kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za daljinski prijevoz drva (prikolice, hidraulične dizalice itd.)
 5. kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za šumskouzgojne radove za pripremu šumskog tla za sjetvu ili sadnju (malčeri itd.) i
 6. izgradnju i rekonstrukciju objekata i kupnja nove i rabljene opreme za skladištenje, zaštitu i sušenje drvnih proizvoda (silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri, sušare itd.).
                               
Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50% ukupno prihvatljivih troškova.
 
Visina tražene potpore: najniža vrijednost javne potpore po projektu je 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, a najviša vrijednost javne potpore po projektu je 700.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.
 
Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. srpnja do 15. studenoga 2016.
 
Više informacija o javnom pozivu možete pronaći na stranicama  Narodnih novina.
 
 
II. OPERACIJA 8.6.2. „MODERNIZACIJA TEHNOLOGIJA, STROJEVA, ALATA I OPREME U PREDINDUSTRIJSKOJ PRERADI DRVA“
 
Prihvatljivi prijavitelji:
 • obrti, mikro, mala i srednja poduzeća registrirana za djelatnosti prerade drva
             Korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu pri Agenciji za plaćanja.
 
Prihvatljivi troškovi:
 • prihvatljivi opći troškovi su: usluge konzultanata i drugi opći troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekta (uključujući poslovne planove, idejne planove marketinga drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma, studije izvedivosti, analize troškova i koristi, projektno-tehničku dokumentaciju, geodetske podloge, elaborate, trošak nadzora, studije utjecaja na okoliš i prirodu), u maksimalnom iznosu od 10% ukupnih prihvatljivih troškova. 
 • prihvatljivi troškovi vezani su uz:
 1. kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za predindustrijsku preradu drva (blanjalice, pile itd.)
 2. kupnju novih i rabljenih strojeva, alata, uređaja i opreme za proizvodnju peleta i briketa (briketirka, peletirka itd.)
 3. instalaciju i/ili kupnju informacijsko-komunikacijskih tehnologija (kupnja opreme, kupnja ili razvoj računalnih programa, licence, u postupcima pridobivanja drva i predindustrijske prerade drva i
 4. izgradnju i rekonstrukciju objekata te kupnju nove i rabljene opreme za sušenje, parenje, skladištenje i zaštitu drvnih proizvoda i dr. (sušare, parionice, silosi, skladišta za drvnu sječku, utovarivači, atomizeri itd.)
                               
Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50% ukupno prihvatljivih troškova.
 
Visina tražene potpore: najniža vrijednost javne potpore po projektu je 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, a najviša vrijednost javne potpore po projektu je 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.
 
Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. srpnja do 15. studenoga 2016.
 
 
Više informacija o javnom pozivu možete pronaći na stranicama  Narodnih novina.