RADIONICA o prijavi na natječaj za provedbu operacije 7.4.1.

17/03/2017

Nastavno na objavljeni natječaj za provedbu operacije 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA I ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA D.O.O. POZIVAJU VAS NA

PREDAVANJE / RADIONICU O PROVEDBI TIPA OPERACIJE 7.4.1. „ULAGANJA U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“ I UVJETIMA OTVORENOG NATJEČAJA.

Predavanje/radionica organizira se u suradnji s Ministarstvo poljoprivrede RH i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a održat će se u utorak, 28. ožujka 2017. godine u 14,00 h u Velikoj Galeriji Grada Zaboka, Zivtov trg 10, Zabok.

Sudjelovanje na predavanju je besplatno, a sve zainteresirane molimo da se prijave putem online prijavnog obrasca.

 

Podsjećamo, riječ je o tipu operacije u sklopu koje:

FINANCIRA SE:

• Građenje i/ili rekonstrukcija i/ili opremanje: - naseljima s najviše 5000 stanovnika na području jedne (1) JLS

 • Vatrogasnog doma
 • Društvenog doma/kulturnog centra
 • Planinarskog doma i skloništa
 • Turističko informativnog centra
 • Dječjeg igrališta
 • Sportske građevine
 • Objekta za slatkovodni sportski ribolov (ribički dom, nadstrešnica i dr.)
 • Rekreacijske zone na rijekama i jezerima
 • Biciklističke staze (koje nisu sastavni dio ceste)
 • Tematskog puta i parka
 • Građevine za ostvarivanje organizirane njege, odgoja, obrazovanja i zaštite djece do polaska u osnovnu školu (dječji vrtić, prostori za izvođenje programa predškole u OŠ, prostori za igraonicu pri knjižnici, zdravstvenoj, socijalnoj, kulturnoj i sportskoj ustanovi, udruzi te drugoj pravnoj osobi u kojima se provode kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi)
 • Javne zelene površine (park i slično)
 • Pješačke staze (koje nisu sastavni dio ceste)
 • Pješačke zone
 • Otvorenog odvodnog kanala (koji nije sastavni dio ceste)
 • Groblja (komunalna infrastruktura i prateće građevine )
 • Tržnice
 • Javne prometne površine (trg, pothodnik, nadvožnjak, javne stube i prolaz koji nisu sastavni dio ceste).

PRIJAVITI SE MOGU:

• JLS

• Trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLS-a

• Javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači JLS, OSIM javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, osnovnih škola

• Udruge koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo (isključujući LAG-ove, zajednice udruga, zaklade, fundacije)

• Vjerske zajednice koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo LAG-ovi odabrani unutar Programa ruralnog razvoja

POTPORA:

• Intenzitet javne potpore iznosi: o do 80% od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganja u JLS IV. i V. skupine prema stupnju razvijenosti o do 90% od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganja u JLS III. skupine prema stupnju razvijenosti o do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganja u JLS I. i II. skupine prema stupnju razvijenosti

• intenzitet javne potpore za korisnike koji obavljaju gospodarsku djelatnost i za projekte/operacije koje podliježu pravilima o državnoj potpori, a ne udovoljavaju uvjetima iz Uredbe (EU) br. 1407/2013 - do 80% od ukupnih prihvatljivih troškova za ulaganje.

• Najniži iznos vrijednosti projekta/operacije – 15.000 EUR

• Najviši iznos vrijednosti projekta/operacije – 1.250.000 EUR

• Najniži iznos javne potpore po projektu – 15.000 EUR

• Najviši iznos javne potpore po projektu – 1.000.000 EUR

BROJ PROJEKATA:

• Korisnik može podnijeti najviše jedan (1) Zahtjev za potporu tijekom jednog natječaja za tip operacije 7.4.1.

• Potpora se može dodijeliti za najviše dva (2) Zahtjeva za potporu za projekte/operacije s područja JLS

ROK ZA PODNOŠENJE:

• Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET sustavu od 18.04.2017. do 18.05.2017.