Publikacija Županije – razvojna raznolikost i gospodarski potencijali

05/11/2018

Hrvatska gospodarska komora objavila je publikaciju Županije – razvojna raznolikost i gospodarski potencijali u kojoj su objedinjene analize svih hrvatskih županija. Publikacija  je odlična podloga  za spoznavanje stanja u kojem se nalaze hrvatske županije, ali još više i za kreiranje gospodarskih (i ostalih) mjera i politika kojima je cilj ubrzavanje razvoja i smanjivanje razlika u međusobnom razvoju hrvatskih regija i županija. 

Izrada ove jedinstvene publikacije potaknuta je potrebama za makroekonomskim podacima na regionalnoj razini sažetih na jednome mjestu, ali i pružiti pouzdane ekonomsko-socijalne pokazatelje stanja i trendova. Publikacija bi mogla koristiti u svakodnevnom radu članicama HGK te regionalnim i nacionalnim institucijama. Ovogodišnja publikacija se nastavlja na prošlogodišnju te na devedesetak strana, kroz približno 220 tabela i grafikona i pripadnih analiza, daje sliku stanja, kretanja i regionalnih razlika na razini županija RH. Publikacija daje usporedbe na razini naše dvije NUTS 2 regije, ali i usporedbe naših županija u odnosu na regije drugih članica Europske unije.

Publikaciju Županije – razvojna raznolikost i gospodarski potencijali (.pdf) možete preuzeti u prilogu na ovoj stranici.

PRILOG:

Županije – razvojna raznolikost i gospodarski potencijali (.pdf)