Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

05/02/2018

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku u modalitetu trajnog poziva za provedbu Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

Cilj ovog Poziva je pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave (JLS) u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom sukladno Programu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave koje se prema Programu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, a za potrebe ovog Poziva, dijele na četiri kategorije i Grad Zagreb:

  • I. kategoriju čine jedinice lokalne samouprave do 10 000 stanovnika, 
  • II. kategoriju čine jedinice lokalne samouprave s više od 10 000 do 40 000 stanovnika,
  • III. kategoriju čine jedinice lokalne samouprave s više od 40 000 do 100 000 stanovnika,
  • IV. kategoriju čine jedinice lokalne samouprave s više od 100 000 stanovnika,
  • Grad Zagreb.

Ovisno o kategoriji JLS-a, najniži iznos bespovratne potpore koji se može dodijeliti se kreće do 250.000,00 do 2.500.000,00 kn, a najviši iznos se kreće od 500.000,00 do 3.600.000,00 kn (točka 1.4. Uputa za prijavitelje). 

Iznos bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda (KF) po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85,0000000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati unutar Poziva su: 

1. Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom (detaljan popis aktivnosti koje spadaju u ovu skupinu nalaze se u Uputama za prijavitelje, točka 2.7.),

2. Upravljanje projektom

Razdoblje provedbe projekta je maksimalno 20 mjeseci od dana donošenja Odluke o financiranju, tj. do 31.12.2020., ovisno što nastupi prije. 

Projektni prijedlozi temeljem ovog Poziva podnose se od 15. veljače 2018. do 01. veljače 2019. godine

Dokumentacija Poziva i dodatne informacije mogu se pronaći na mrežnoj stranici Strukturnih i investicijskih fondova