Projekti iz programa LIFE - osigurano nacionalno sufinanciranje

01/06/2018

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zajedno s Hrvatskim vodama i Fondom za zaštitu okoliša i energetike osigurali su nacionalno sufinanciranje projekata koji se prijavljuju na natječaj Programa LIFE u 2018. godini. Kroz Program LIFE sufinanciraju se projekti usmjereni na konkretne mjere i postizanje značajnih rezultata radi poboljšanja stanja okoliša, prirode i klime.
 
Odabrani projekti kroz Program LIFE sufinanciraju se u iznosu do 55% prihvatljivih troškova, osim projekata iz Prirode i bioraznolikosti koji se sufinanciraju najviše do 60%, dok projekti usmjereni na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta i tipova staništa propisanih EU direktivama o staništima i pticama mogu ostvariti najviše do 75% sufinanciranja.
 
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirat će do 50% od preostalog iznosa koji korisnik mora osigurati za projekte usmjerene na zaštitu okoliša, klime i prirode. 
 
 
Sve informacije o javnim pozivima možete pronaći na mrežnoj stranici.