Projekt LUMEN - temeljna edukacija za radne skupine, zainteresirane nastavnike i suradnike

03/10/2017

U okviru projekta LUMEN, namijenjenog poticanju rada s darovitom djecom i učenicima, koji je Krapinsko-zagorskoj županiji i partnerskim organizacijama odobren iz sredstava ESF-a, tijekom listopada održavaju se temeljne edukacije o prepoznavanju darovitih učenika, okvirima rada s njima u odgojno-obrazovnom procesu te njihovom usmjeravanju. Ova je edukacija namijenjena članovima radnih skupina projekta, ali i svim zainteresiranim nastavnicima i stručnim suradnicima, koji imaju mogućnost sudjelovati na jednoj od tri lokacije:

  • petak, 6.10. u 11.00 sati u Zaboku – Gradska galerija (Zivtov trg 10)
  • petak, 13.10. u 11.00 sati u Domu kulture u Mariji Bistrici
  • petak, 20.10. u 11.00 sati u Srednjoj školi Krapina (dvorana)

Predavanje će održati Jasna Cvetković – Lay (Centar za poticanje darovitosti djeteta „Bistrić“), a za sudionike su osigurana osvježenja, radni materijali te potvrde o sudjelovanju. Prijava na edukaciju je obvezna, mailom na adresu silvija@zara.hr ili telefonom na broj 049/373-161.