PROGRAM PODRŠKE BRDSKO- PLANINSKIM PODRUČJIMA U SANACIJI INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA

03/04/2018

CILJ: ulaganje u infrastrukturne projekte na brdsko- planinskom području zbog otklanjanja posljedica oštećenja građevina nastalih radi specifičnih geomorfoloških i klimatskih uvjeta u brdsko- planinskim područjima, a u svrhu podrške održivom razvoju na tim područjima.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave koje su u skladu sa Zakonom o izmjenama Zakona o brdsko-planinskim područjima (Narodne novine br.12/02, 32/02,117/03, 42/05, 90/05, 80/08, 148/13, 147/14) stekle status brdsko-planinskog područja te jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko je područje provedbe projekta sa statusom brdsko-planinskog područja.

Prihvatljive građevine i aktivnosti: prihvatljive su građevine javne namjene komunalne i socijalne infrastrukture u vlasništvu prihvatljivih podnositelja ili u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji. 
Prihvatljive aktivnosti su radovi na obnovi i sanaciji infrastrukturnih građevina oštećenih uslijed vremenskih nepogoda koje su karakteristične za brdsko-planinska područja.
Aktivnosti se odnose na sanaciju:
  • klizišta, odrona
  • nerazvrstanih cesta i puteva
  • pratećih infrastrukturnih građevina (potporni zidovi, propusti i sl.)
  • krovišta na javnim građevinama
  • drugih infrastrukturnih građevina za koje podnositelj potvrdi da su oštećena uslijed otežavajućih klimatskih i drugih uvjeta na brdsko-planinskim područjima
 
Prihvatljivi troškovi
  • izrade projektne dokumentacije
  • izvođenja radova
  • usluga stručnog nadzora
  • PDV (ukoliko je primjenjivo)

 

Raspoloživa sredstva Programa iznose 10.000.000,00 kuna.
 
Najviši iznos sredstava koji se prema ovom Pozivu može dodijeliti jednom podnositelju zahtjeva iznosi 1.000.000,00 kuna s PDV-om.
Neće se sufinancirati projekti čija je vrijednost manja od 50.000,00 kuna s PDV-om.
 
Najviši udio Ministarstva u sufinanciranju pojedinog projekta izražen u postotku ukupno prihvatljivih troškova projekta iznosi 80% ukupnih prihvatljivih troškova.
 
Postupak podnošenja zahtjeva
Zahtjev se može podnijeti od datuma objave do datuma zatvaranja Poziva. Poziv je otvoren do 01. prosinca 2018. godine, a Ministarstvo zadržava pravo ranijeg zatvaranja Poziva u slučaju iskorištenja raspoloživih sredstava Programa.
 
Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti tri zahtjeva za sufinanciranje prema Programu.