Produljen rok za podnošenje Zahtjeva za potporu na Operaciju 7.1.1. "Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoja jedinica lokalne samouprave" do 13. listopada

28/07/2017

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju produljila je rok za podnošenje zahtjeva za potporu za provedbu tipa operacije "Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave" sa 28.07.2017. na 13.10.2017.

Izmjene Natječaja te ostali detalji o Natječaju i navedenoj operaciji nalaze se ovdje.