Prijedlog Strategije digitalnog sazrijevanja škola i školskog sustava u Republici Hrvatskoj

04/12/2018

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je putem e-Savjetovanja objavilo poziv na savjetovanje sa zainteresiranom javnošću dokumenta:

Prijedlog Strategije digitalnog sazrijevanja škola i školskog sustava u Republici Hrvatskoj

Prijedlog Strategije digitalnog sazrijevanja škola i školskog sustava namijenjen je prvenstveno nastavnicima i ravnateljima kao nositeljima procesa poučavanja i upravljanja školama, kojima informacijska i komunikacijska tehnologija (u daljem tekstu: IKT) stoji na raspolaganju kao potencijal za inoviranje u učenju, poučavanju, poslovanju škole. Prijedlog strategije je namijenjen i djelatnicima agencija u obrazovnom sustavu, čija je uloga podrška radu i razvoju nastavnika, ravnatelja i samih škola u primjeni IKT-a u njihovom radu. Od sustavnog pristupa planiranju IKT-a u školama najveću bi korist trebali imati učenici koji već danas uvelike koriste tehnologiju izvan škole, te njihovi roditelji, a dugoročno i poslodavci te društvo u cjelini čiji su pripadnici digitalno kompetentni građani spremni za život i rad u suvremenom okruženju.

Pozivamo Vas da se aktivno uključite u navedeno savjetovanje. Dokument možete pronaći na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=9717.