Predstavljene mjere za pojednostavnjenje Kohezijske politike nakon 2020., od strane Europske komisije, DG REGIO, Glavne uprave za regionalnu i urbanu politiku.

16/07/2018

 

Cilj je ovih predloženih pojednostavnjenja, manje pravila, te jasnije i sažetije odredbe. Tako npr. poduzećima i poduzetnicima koji koriste potpore EU-a novi okvir donosi smanjenje administrativnog opterećenja i jednostavnije podnošenje zahtjeva za isplatu sredstava pomoću pojednostavnjenih mogućnosti obračuna troškova. Da bi se olakšale sinergije među fondovima, sedam fondova EU-a koji se provode u partnerstvu s državama članicama („podijeljeno upravljanje“) sada je obuhvaćeno jednim objedinjenim pravilnikom. Komisija predlaže i blaže provjere za programe s dobrim dosadašnjim rezultatima te pojačano oslanjanje na nacionalne sustave i proširenje načela jedinstvene revizije kako bi se izbjegle dvostruke provjere. Novi je okvir spoj stabilnosti neophodne za planiranje ulaganja i odgovarajuće razine proračunske fleksibilnosti potrebne za prilagodbu nepredviđenim događajima. Revizijom na sredini razdoblja odredit će se jesu li tijekom zadnje dvije godine razdoblja financiranja u programima potrebne promjene na temelju pregleda novih prioriteta, uspješnosti provedbe programa i najnovijih preporuka po zemljama. Predlaže se i jasnija i jednostavnija pravila oko prihvatljivosti PDV-a, tj. puna prihvatljivosti za projekte ispod 5 milijuna eura, neprihvatljivost iznad 5 milijuna eura, kao i mjere kontrole. Ciljevi su sažeti u 5 ključnih ciljeva te dva horizontalna koja se odnose na jačanje administrativnih kapaciteta te suradnju između regija i prekograničnu suradnju. Ulaganja EU-a u razdoblju od 2021. do 2027. bit će usmjerena na pet glavnih ciljeva: Ulaganja u regionalni razvoj snažno će se usredotočiti na prvi i drugi cilj. Od 65 % do 85 % sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda dodijelit će se tim prioritetima, ovisno o relativnom bogatstvu država članica.

Prilagođeniji pristup regionalnom razvoju: U okviru kohezijske politike i dalje se ulaže u sve regije, kao i prije na osnovi tri kategorije (manje razvijene, tranzicijske i razvijenije regije). Metoda dodjele sredstava i dalje se uglavnom temelji na BDP-u po stanovniku. Uvode se novi kriteriji (nezaposlenost mladih, niska razina obrazovanja, klimatske promjene te prihvaćanje i integracija migranata) kako bi se bolje odražavalo stvarno stanje na terenu. Najudaljenije regije i dalje će ostvarivati korist od posebne potpore EU-a. Kohezijskom politikom uz to se podupiru lokalno pokrenute strategije rasta te se jača uloga tijela lokalne uprave u upravljanju fondovima. Ojačana je urbana dimenzija kohezijske politike: 6 % EFRR-a namijenjeno je održivom urbanom razvoju, a predviđen je i novi program umrežavanja i izgradnje kapaciteta za tijela gradske uprave – europska urbana inicijativa.

Detaljnije mjere koje su predložene za pojednostavljenje možete vidjeti u prilogu u prezentaciji koju je prezentirao Moray Gilland, DG REGIO.

Popis svih mjera za pojednostavnjenje Kohezijske politike 2021.-2027.: 

Svi dokumenti po područjima financiranja, dostupni na: https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_en.