Poziv za sufinanciranje projektne dokumentacije

18/09/2017

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Zagorska razvojna agencija d.o.o.

objavljuju Poziv za sufinanciranje projektne dokumentacije, u sklopu Program pripreme lokalnih razvojnih projekta prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.

 

Prihvatljivi podnositelji:

• jedinice lokalne samouprave (I., II. i III. skupina prema stupnju razvijenosti)

• jedinice područne (regionalne) samouprave (I. i II. skupina prema stupnju razvijenosti)

 

Iznos sufinanciranja:

• 1.000.000,00 kuna s PDV-om ukoliko je podnositelj jedinica lokalne samouprave

• 2.000.000,00 kuna s PDV-om ukoliko je podnositelj jedinica područne (regionalne) samouprave.

 

Osnovni preduvjeti: propisana prostorno - planska dokumentacija i riješeni imovinsko - pravni odnosi.

 

Prihvatljiva područja sufinanciranja: projektni prijedlozi lokalnih razvojnih projekata koji obuhvaćaju ulaganja u:

• komunalnu infrastrukturu: nerazvrstane ceste, županijske ceste, nogostupi, klizišta, biciklističke staze, lokalne vodovodne i kanalizacijske mreže, toplovodi, male elektrane, infrastrukturni objekti u svrhu jačanja turističke ponude (šetnice, poučne staze, vidikovci, žičare)

• socijalnu infrastrukturu: objekti osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja, objekti predškolskog odgoja, učenički domovi, hospiciji, objekti zdravstvene namjene, domovi umirovljenika, kulturni centri, domovi kulture, vatrogasni domovi i ostali objekti javne namjene koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici.

 

Podnositelj zahtjeva prijavu dostavlja na adresu ZAGORSKA RAZVOJNA AGENCIJA D.O.O., Frana Galovića 1b, 49000 Krapina najkasnije do 31. listopada 2017.

 

Više o samom natječaju i potrebnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati:

Helena Matuša; tel: 049/373-161, helena@zara.hr 

Anamarija Jerneić; tel: 049/373-161, anamarija@zara.hr

 

Zagorska razvojna agencija d.o.o. će u svrhu informiranja o Pozivu provoditi radionice 27.09.2017.  i 11.10.2017. na lokaciji Energetski centar Bračak, od 09:00 do 11:00 sati, a prijave su moguće na linku.