Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece za 2018. godinu

30/04/2018

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva udruge koje su usmjerene podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece da se prijave za financijsku potporu projektima koji doprinose podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece u 2018. godini.

Opći cilj Poziva:

  • Unapređenje i zaštita prava djece i aktivna podrška obitelji

Posebni ciljevi Poziva:

  • Provođenje edukativnih projekata koji su usmjereni aktivnoj participaciji djece,
  • Provođenje projekata podrške zaposlenim roditeljima u lokalnoj zajednici.

 

Prioritetna područja i aktivnosti

1. PROMICANJE I ZAŠTITA PRAVA DJECE

Prioritetno područje obuhvaća sljedeće aktivnosti:

a)Projekti usmjereni promicanju dječje participacije odnosno njihovom aktivnom sudjelovanju u lokalnoj zajednici u skladu sa ciljevima Nacionalne strategije za prava djeca u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

b)Projekti usmjereni zaštiti prava i/ili senzibilizaciji javnosti o osjetljivim skupinama djece – djeci bez pratnje, djeci žrtvama trgovanja ljudima, djeci čiji su roditelji u zatvoru i djeci koja prose.

Ukupno planirana vrijednost: 500.000,00 kuna

Najmanji iznos koji će se dodijeliti putem Poziva - 10.000,00 kuna

Najveći iznos koji će se dodijeliti putem Poziva - 50.000,00 kuna

 

2. PODRŠKA OBITELJI

Prioritetno područje obuhvaća sljedeće aktivnosti:

a)Projekti usmjereni sveobuhvatnoj potpori jednoroditeljskim obiteljima (povezane usluge za pomoć roditelju i djetetu).

b)Projekti usmjereni aktivnoj podršci zaposlenim roditeljima u lokalnoj zajednici.

c)Projekti usmjereni poticanju očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu.

Ukupno planirana vrijednost: 3.316.000,00 kuna

Najmanji iznos koji će se dodijeliti putem Poziva - 20.000,00 kuna

Najveći iznos koji će se dodijeliti putem Poziva - 100.000,00 kuna

Odobreni iznosi isplatiti će se za iznose do 50.000,00 kuna jednokratno, a za iznose od 50.001,00 kuna do 100.000,00 kuna u dvije rate.

 

 

Udruga može od nadležnog ministarstva zatražiti do 100% iznosa za financiranje projekta.

Udruga može kao prijavitelj na ovaj Poziv sveukupno prijaviti najviše dva projekta tj. po jedan projekt za svako pojedino prioritetno područje, a ugovoriti jedan projekt na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

Udruga koja je ugovorila jedan projekt može istovremeno biti partner drugim udrugama na provedbi njihovih projekata u okviru ovog Poziva.

 

Planirano trajanje projekta je: najkraće 3 mjeseci a najdulje 12 mjeseci.

Prijava projekata vrši se isključivo preko sustava www.financijskepodrske.hr, a ovjeren i potpisan dokument o verifikaciji postavljene dokumentacije dostavlja se putem pošte na adresu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva (Štrigina 1a, 10 000 Zagreb).

Sva pitanja vezana uz ovaj Poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: udruge@mdomsp.hr zaključno do 16. svibnja 2018. godine.

 
Rok za podnošenje prijava je 29. svibnja 2018. godine.

Više informacija možete pronaći na poveznici.