POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ULAGANJE U ZNANOST I INOVACIJE – PRVI POZIV

14/06/2017

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ULAGANJE U ZNANOST I INOVACIJE – PRVI POZIV.

Svrha poziva je povećanje tržišno orijentiranih IRI aktivnosti podupiranjem suradničkih projekata znanstvenih organizacija i diseminacije rezultata  u poslovni sektor u cilju rješavanja tržišnih nedostataka nastalih zbog nedostatnog ulaganja u istraživanje i razvoj te podizanja razine visoko kvalitetnih istraživačko-razvojno–inovacijskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je  158.460.000,00 kuna.

U ovom Pozivu najviši iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi 6.080.000,00 kuna, a namijenjen je financiranju svih prihvatljivih troškova izuzev troškova postojećeg osoblja kod prijavitelja i/ili partnera.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava (potpore Europskog fonda za regionalni razvoj) koji se može dodijeliti pojedinom projektu  u okviru ovog Poziva iznosi 6.080.000,00 HRK

Prijavitelj/partner se obvezuje iz vlastitih sredstva osigurati sredstva za financiranje plaća postojećih zaposlenika prijavitelja i/ili partnera.

Plaće postojećih zaposlenika prijavitelja i/ili partnera ne mogubiti financirane bespovratnim sredstvima.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri za ovaj poziv moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
- moraju biti znanstvena organizacija

- znanstveni institut ili visoko učilište osnovano u Republici Hrvatskoj, upisana u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja,

- mora ispunjavati kriterije za istraživačku organizaciju definirane Okvirom Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01).


U ovom pozivu partnerstvo je obavezno.

Prijavitelj može imati jednog ili više partnera. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka u modalitetu privremenog Poziva.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe 1. rujna 2017. godine

Sve dodatne informacije možete pronaći na: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1421