Poziv na dostavu ponude - projekt RIDE&BIKE II

06/12/2018

Zagorska razvojna agencija vodeći je partner na projektu Interpretacija prirodne i kulturne baštine za aktivan odmor (RIDE&BIKE II) u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. Predmet ove nabave je nabava savjetodavnih i konzultantskih usluga odnosno usluga izrade Zajedničke strategije R&B destinacije, izrade Plana upravljanja posjetiteljima za područje Krapinsko-zagorske županije, izrade inovativnih R&B itinerara i izrade Akcijskog plana dugoročne suradnje R&B destinacije te provedbu animacijske radionice za dionike R&B ruta. 

Poziv na dostavu ponuda

Ponudbeni list

Troškovnik

Specifikacije i opis usluge