Povećana alokacija sredstava za Poziv "Kompetentnost i razvoj MSP"

04/09/2017

Dana 17. svibnja 2016. godine godine objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Kompetentnost i razvoj MSP' (KK.03.2.1.05) u postupku dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu otvorenog trajnog poziva s krajnjim rokom za dostavu projektnih prijedloga do 31. prosinca 2016. godine, u okviru kojeg je za financiranje aktivnosti predmetnog poziva bio predviđen ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava od 867.000.000,00 kuna.

Sukladno odobrenju Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Upravljačkog tijela u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. od 4. kolovoza 2017. godine, povećava se iznos dostupnih financijskih sredstava za financiranje aktivnosti Poziva na dostavu projektnih prijedloga 'Kompetentnost i razvoj MSP' (KK.03.2.1.05) u indikativnom iznosu od dodatnih 475.000.000,00 kuna, odnosno ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava za financiranje aktivnosti predmetnog poziva povećava se sa 867.000.000,00 kuna na indikativni iznos od ukupno 1.342.000.000,00 kuna.

Dostupna financijska sredstva, čiji se iznos povećava Odlukom, namjenjena su donošenju Odluka o financiranju, odnosno dodjeli bespovratnih sredstava projektnim prijedlozima pristiglim do trenutka zatvaranja Poziva.

Odluka je dostupna ovdje