Povećana alokacija sredstava za Poziv "Inovacije novoosnovanih MSP"

06/10/2017

Dana 9. svibnja 2016. godine godine objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Inovacije novoosnovanih MSP“ (KK.03.2.2.01) u postupku dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu otvorenog trajnog poziva s krajnjim rokom za dostavu projektnih prijedloga do 31. prosinca 2016. godine.

Sukladno odobrenju Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao Upravljačkog tijela u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020. od 28. rujna 2017. godine, potpredsjednica Vlade i ministrica dr. sc. Dalić donijela je Odluku kojom se povećava iznos dostupnih financijskih sredstava za financiranje aktivnosti Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Inovacije novoosnovanih MSP“ (KK.03.2.2.01) s 64.400.000,00 na iznos od ukupno 74.000.000,00 kuna.

Kako je iznos kvalitetnih zaprimljenih projektnih prijedloga premašio raspoloživu alokaciju za navedeni Poziv, dostupna financijska sredstva, čiji se iznos povećava ovom Odlukom, namijenjena su donošenju Odluka o financiranju, odnosno dodjeli bespovratnih sredstava projektnim prijedlozima pristiglim do trenutka zatvaranja Poziva.

Odluku je dostupna ovdje