Pokretanje postupka nabave

13/01/2017

Zagorska razvojna agencija d.o.o., Krapina, Frana Galovića 1b, OIB: 63625874835, koju zastupa direktorica Karolina Barilar, na temelju odredbi članka 18. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću i članka 4. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti pokrenula je nabavu usluge vanjskog stručnjaka za provedbu radionica na temu "Upravljanje projektnim ciklusom" u sklopu provedbe projekta "ZeZ-znanjem za europsko zajedništvo" .

Sve informacije možete pronaći u prilogu.

Prilog:

  1. Odluka o pokretanju postupka nabave
  2. Poziv na dostavu ponude
  3. Ponudbeni list
  4. Opis predmeta nabave

 

Odgovori i pojašnjenja 

Odgovori i pojašnjenja br. 2 

Odgovori i pojašnjenja br. 3

 

ODLUKA O ODABIRU (zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponude)