Pokretanje postupka nabave

23/12/2016

Zagorska razvojna agencija d.o.o., Krapina, Frana Galovića 1b, OIB: 63625874835, koju zastupa direktorica Karolina Barilar, na temelju odredbi članka 18. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću i članka 4. Pravilnika o provedbi postupka nabave bagatelne vrijednosti pokrenula je nabavu usluge redovite godišnje revizije poslovanja Društva kroz trogodišnje razdoblje radi utvrđivanja namjenskog korištenja bespovratnih sredstva u svrhu obavljanja usluga od općeg gospodarskog interesa na provedbi projekata "ZeZ-znanjem za europsko zajedništvo".

Sve informacije možete pronaći u prilogu.

Prilog:

  1. Odluka o pokretanju postupka nabave
  2. Poziv na dostavu ponude
  3. Ponudbeni list
  4. Opis predmeta nabave
  5. Odluka o odabiru