PAMETNI GRADOVI I PAMETNI OTOCI U REPUBLICI HRVATSKOJ

06/12/2018

U kolovozu 2018. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije pokrenulo je platformu za dijalog o temi pametnih gradova i pametnih otoka u Republici Hrvatskoj.  Savjetodavnu podršku uspostavi Investicijskih platformi za pametne gradove i pametne otoke pruža Europska investicijska banka (EIB) uz suradnju Europskog savjetodavnog centra za ulaganja (ESCU). Cilj je potaknuti predstavnike javnog, poslovnog, znanstveno istraživačkog i civilnog sektora da se pridruže osmišljavanju sustava koji bi omogućio pronalaženje mogućih rješenja strukturiranja i financiranja strateških projekata teritorijalnog razvoja. Savjetodavna pomoć koja se pruža od stručnih institucija uključuje podizanje svijesti o mogućnostima financiranja projekata, sektorsku analizu potreba za ulaganjima i nedostataka u financiranju, uz preispitivanje strategija urbanog i teritorijalnog razvoja, utvrđivanje projekata, te analizu i ocjenu potencijala platforme za ulaganja. Prema ministrici Žalac, ideja je da Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU u suradnji sa Europskom investicijskom bankom pruži potporu razvoju pametnih gradova i pametnih otoka poticanjem privatnih i javnih ulaganja.

Popis projekata koji će se utvrditi temeljem platforme za ulaganja u pametne gradove služiti će kao podloga za programiranje i provedbu ITU mehanizma za gradove u razdoblju nakon 2020. godine. Investicijske platforme općenito predstavljaju način grupiranja projekata koji bi prema uobičajenim tržišnim uvjetima bili premali i prerizični za samostalno financiranje. Pripomažu boljoj podjeli rizika, lakšem privlačenju privatnih ulagača i oslobađanju financijskih sredstava. Ideja je da se iz same platforme za ulaganje mogu odobravati zajmovi i jamstva i/ili vlasničko financiranje za potrebe projekata.

Pojam „Pametan grad i pametni otok“  obuhvaćaju područja čije su građevine, komunalne usluge, tehnološki razvoj i transportne infrastrukture simbolizirane pojmom održivosti i efikasnosti. Kako bi se lakše komuniciralo s glavnim dionicima i prikupila mišljenja i ideje stručnjaka na regionalnoj i lokalnoj razini, tijekom studenog 2018. godine diljem Republike Hrvatske održano je ukupno 5 regionalnih radionica (Zagreb, Osijek, Rijeka, Split, Zadar).  Tijekom radionica, osim samog koncepta pametnih gradova i pametnih otoka te investicijskih platformi, predstavili su se strateški prioriteti teritorijalnog razvoja u okviru Nacionalne razvojne strategije RH do 2030. godine koji se odnose na razvoj pametnih gradova i razvoj pametnih otoka te praktični primjeri projekata iz drugih zemalja usmjerenih na razvoj pametnih gradova i pametnih otoka.