Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga - Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja

23/12/2016

Ured za udruge Vlade RH je objavilo Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja.

Rok dostave projektnih prijedloga je 28. veljače 2016.

Opći cilj je povećati broj studenata sa stečenim praktičnim znanjima i vještinama za rješavanje konkretnih društvenih problema i razvoj zajednice.

Specifični ciljevi Poziva:

  1. Osnažiti stručne, analitičke i zagovaračke kapacitete organizacija civilnog društva kroz suradnju s visokoobrazovnim ustanovama;
  2. Uspostaviti održive programe društveno korisnog učenja na visokoobrazovnim ustanovama kao dio sustavnog pristupa jačanju društvene odgovornosti nastavnika i studenata.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 500.000,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 1.200.000,00 kn. Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava. Bespovratna sredstva prema ovom Pozivu moraju činiti najmanje 70% ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Prijavitelj može biti organizacija civilnoga društva: udruga – pravna osoba osnovana sukladno Zakonu o udrugama, zaklada, socijalna zadruga, ustanova ili pravna osoba vjerske zajednice. 

Prijavitelj mora djelovati u partnerstvu.

Osim javne ustanove u sustavu visokog obrazovanja (fakultet ili umjetnička akademija, veleučilište, visoka škola) i/ili javnog znanstvenog instituta, partneri mogu biti i: organizacije civilnoga društva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prijavu mora činiti partnerstvo prijavitelja s najmanje jednom javnom ustanovom u sustavu visokog obrazovanja (fakultetom ili umjetničkom akademijom, veleučilištem, visokom školom) ili javnim znanstvenim institutom. U provedbi projekta mora biti najmanje jedna udruga (neovisno je li u ulozi prijavitelja ili partnera).

Više informacija o uvjetima Poziva te prihvatljivim aktivnostima i izdacima možete pronaći na sljedećoj poveznici.