Otvorena dva nova ERASMUS+ natječaja

22/11/2017

Otvorena su dva nova ERASMUS+ natječaja:

  1. Framework Partnership Agreement with a European policy network in the field of the key competences, s ciljem pružanja podrške mreži relevantnih organizacija (kreatora politike, praktičara, istraživača i dionika) širom Europske unije, kako bi se promicala suradnja, razvoj i provedba politike na različitim razinama te s ciljem podupiranja rada Komisije na razvoju ključnih kompetencija u području školskog obrazovanja. Više informacija možete pronaći ovdje.
  2. Framework Partnership Agreement with a European policy network on teachers and school leaders, čiji je cilj istovjetan gore navedenom s time da je fokus ovog natječaja na nastavnicima i ravnateljima škola kroz podršku politika Komisije. Više informacija možete pronaći ovdje.