Otvoren županijski natječaj za sufinanciranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u 2017. godini

18/01/2017

Krapinsko-zagorska županija objavila natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva.

Sukladno ovom natječaju, udruge mogu prijaviti programe i projekte u prioritetnim područjima „zdravstvena i socijalna zaštita“, „briga o djeci i mladima“ i „ljudska prava, demokratizacija i razvoj civilnog društva“.

Udruge mogu prijaviti programe i projekte koji doprinose osnaživanju organizacija civilnog društva u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva za aktivnosti kojima će se:

  • Unapređivati svijest o važnosti i odgovornosti za održavanje zdravlja, preventivne aktivnosti, zaštita oboljelih svih dobnih skupina;
  • Usmjeravati briga i svekolika skrb za populaciju djece i mladih, unaprijediti položaj i osigurati podrška mladima u svim segmentima života mladih;
  • Unapređivati skrb i položaj ranjivih skupina, osoba s posebnim potrebama i invaliditetom svih dobnih skupina;
  • Unapređivati svijest o važnosti i značaju poštivanja, unapređenja i promicanja ljudskih prava, demokratizacije i svekolikog razvoja civilnog društva.

Ukupna planirana vrijednost natječaja je 500.000,00 kn. Maksimalni iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu iznosi najviše 30.000,00 kn.

Rok za podnošenje prijedloga programa i projekata započinje 13. siječnja 2017. godine, a završava 15. veljače 2017. godine.

Više informacija o natječaju s uputama za prijavitelje i svim pratećim dokumentima nalazi se na sljedećoj poveznici.