Otvoren županijski natječaj za razvoj poljoprivredne proizvodnje i promociju proizvoda

24/01/2017

Krapinsko-zagorska županija objavila natječaj za razvoj poljoprivredne proizvodnje i promociju poljoprivrednih proizvoda na području Krapinsko-zagorske županije u 2017. godini.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Uvjeti prihvatljivosti:

  • Korisnik treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva,
  • Korisnik mora vršiti preradu i/ili stavljanje na tržište jednog i/ili više poljoprivrednih proizvoda sa Popisa poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I. Ugovora o EU, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000 koji se nalazi u Prilogu I. Pravilnika,
  • Prihvatljive su aktivnosti koje su nastale nakon 01. siječnja 2017. godine.,
  • Ulaganje mora biti u skladu sa poljoprivrednom proizvodnjom koja se vrši na gospodarstvu,
  • Korisnik mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

Prihvatljiva aktivnost je: Nastup na tržištu koji obuhvaća slijedeće troškove:

  • trošak kotizacije za sajam/izložbu,
  • trošak promocije u sajmenom katalogu,
  • trošak najma i uređenja izložbeno –prodajnog prostora,
  • trošak kotizacije i trošak slanja uzorka na međunarodna i svjetska ocjenjivanja.

Visina potpore po korisniku iznosi do 10.000,00 kuna, a maksimalno do 75% od ukupno prihvatljive aktivnosti.

Rok za podnošenje Zahtjeva je do 31. listopada 2017., odnosno do utroška osiguranih sredstava.

Više informacija o natječaju s uputama za prijavitelje i svim pratećim dokumentima nalazi se na sljedećoj poveznici.