Otvoren županijski natječaj za povećanje i unapređenje poljoprivredne proizvodnje

24/01/2017

Krapinsko-zagorska županija objavila natječaj za ulaganje u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednika u preradi i stavljanje na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na području Krapinsko-zagorske županije u 2017. godini.

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Regionalnom uredu u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Uvjeti prihvatljivosti:

  • Korisnik treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva,
  • Korisnik mora vršiti preradu i/ili stavljanje na tržište jednog i/ili više poljoprivrednih proizvoda s Popisa poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Dodatkom I. Ugovora o EU, uz iznimku proizvoda ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000 koji se nalazi u Prilogu I. Pravilnika,
  • Prihvatljive su aktivnosti koje su nastale nakon 01. siječnja 2017. godine.,
  • Ulaganje mora biti u skladu sa poljoprivrednom proizvodnjom koja se vrši na gospodarstvu,
  • Korisnik koji ostvari pravo na potporu za kupnju opreme za mini klaonice zagorskog purana te kupnju rashladnih vitrina za trženje zagorskog purana dužan je provesti certifikaciju zagorskih purana u skladu sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla na EU razini i specifikacijom proizvoda,
  • Korisnik mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

Prihvatljive aktivnosti odnose se na:

  • Ulaganje u kupnju automata za trženje poljoprivrednih proizvoda,
  • Kupnju opreme za skladištenje, hlađenje, čišćenje, sušenje, zamrzavanje, sortiranje i pakiranje poljoprivrednih proizvoda,
  • Kupnju opreme za mini klaonice zagorskog purana na poljoprivrednim gospodarstvima,
  • Kupnju rashladnih vitrina za trženje zagorskog purana.

Visina potpore po korisniku iznosi do 50.000,00 kuna, a maksimalno do 75% od ukupno prihvatljivih aktivnosti.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu teče od dana objave natječaja i traje do 23. veljače 2017. godine.

Više informacija o natječaju s uputama za prijavitelje i svim pratećim dokumentima nalazi se na sljedećoj poveznici.