Otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga - Jačanje socijalnog dijaloga-Faza III

01/06/2017

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA otvorilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga

JAČANJE SOCIJALNOG DIJALOGA - FAZA III

 

Opći cilj poziva je povećati učinkovitost, održivost rezultata i kontinuitet socijalnog dijalog u Republici Hrvatskoj, dok je specifični cilj unaprijediti kvalitetu socijalnog dijaloga kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta socijalnih partnera na međunarodnoj, nacionalnoj, regionalnoj, lokalnoj i sektorskoj razini. Projekt je prvenstveno namijenjen sindikatima, udrugama sindikata više razine, udrugama poslodavaca, udrugama poslodavaca više razine, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, razvojnim agencijama te javnim ustavnovama u čijem djelokrugu je zapošljavanje i/ili rad i/ili radni odnosi i/ili sigurnost na radu i/ili zaštita na radu i/ili prava radnika, udrugama, znanstvenim organizacijama i javnim visokim učilištima.

Ukupna alokacija sredstava po ovom pozivu iznosi 18.000.000 HRK, potpora može biti dodjeljena od 400.000-1.500.000 HRK, uz intenzitet potpore do 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi prijavitelji su socijalni partneri (sindikat, udruga sindikata više razine, udruga poslodavaca, udruga poslodavaca više razine), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te razvojne agencije.

Rok za prijavu je 1.8.2017. godine, a sve detalje poziva možete pročitati ovdje.