OTVOREN OSMI POZIV NA PREDLAGANJE RAZVOJNIH PROJEKATA ZA BAZU PROJEKATA

02/11/2018

Zagorska razvojna agencija, kao operativno tijelo Krapinsko-zagorske županije i regionalni koordinator, a u svrhu provedbe i učinkovitijeg praćenja Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje do 2020. godine raspisuje Osmi poziv na predlaganje razvojnih projekata za bazu projekata Krapinsko-zagorske županije.

Svrha poziva je identificirati i prikupiti sve ideje, prijedloge i projekte koji su važni za razvoj Krapinsko-zagorske županije, za ostvarivanje ciljeva i prioriteta utvrđenih Strategijom razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine, Strategijom razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije 2014. – 2020 godine, Regionalnim programom za mlade Krapinsko-zagorske županije od 2017. do 2020. godine, Akcijskim planom energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2017.- 2019. i Master planom razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2016.-2025. godine. Cjelovita mapa i mreža (pipe-line) svih projekata u Krapinsko-zagorskoj županiji kontinuirano će se sastavljati od prikupljenih ideja, prijedloga i projekata. Projekti koji će se nalaziti u Bazi projekta, a njihova provedba ocijenjena je kao vrlo važna za regiju i/ili za Republiku Hrvatsku, a temeljem kriterija koje postavlja Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Agencija za regionalni razvoj RH, bit će uvršteni u Središnji elektronički registar razvojnih projekata pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Na ovaj poziv mogu se prijaviti projekti u svim područjima razvoja, a prijaviti ih mogu sve pravne i fizičke osobe s registriranom djelatnošću u Republici Hrvatskoj uz uvjet da će se projekt provoditi na području Krapinsko-zagorske županije. Projekti prijavljeni u sklopu Prvog, Drugog, Trećeg, Četvrtog, Petog, Šestog i Sedmog poziva na dostavu projekata u 2011. , 2012. , 2013 ., 2014., 2015., 2016.i 2017. godini uvršteni su u Bazu projekata i NE PRIJAVLJUJU se ponovo.

Projekti koji imaju prednost su oni koji izravno pridonose ostvarenju strateških ciljeva, prioriteta i mjera utvrđenih u Strategiji razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje do 2020. godine, te Strategiji razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije 2014.-2020. godine.

Tekst Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje do 2020. godine, Strategije razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije 2014.-2020. godine te Master plana razvoja turizma Krapinsko-zagorske županije može se pronaći na Internet stranicama Krapinsko-zagorske županije (www.kzz.hr) i Zagorske razvojne agencije (www.zara.hr).

Svi prijedlozi projekata i projektnih ideja uvrštavaju se u Bazu projekata ISKLJUČIVO popunjavanjem on-line obrasca koji se nalazi na službenoj stranici Zagorske razvojne agencije (http://www.zara.hr/hr/baza-projekata/) u dijelu Baza projekata, a kojem se može pristupiti kreiranjem vlastitog korisničkog imena i lozinke. Poziv je otvoren od 02. studenoga 2018. godine do 01. veljače 2019. godine.

PRILOG:

8.poziv