Otvoren natječaj Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

23/11/2016

Otvoren je poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“.

Projekti će se financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a poziv je otvoren do 20.2.2017.

Svrha Poziva je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup. U okviru ovog Poziva osigurano je 152.000.000,00 kuna iz EFRR-a, a u slučaju iskorištenja sredstava postoji mogućnošću povećanja alokacije.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je 80.000,00 kuna, a najviši 10.000.000,00 kuna.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu višekratnih privremenih Poziva s krajnjim rokom podnošenja projektnih prijedloga za prvi privremeni poziv od 90 (devedeset) kalendarskih dana od dana objave, 22.11.2016., po isteku kojeg započinje postupak dodjele.

Prihvatljivi Prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti:

  • jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave koje su:
  • vlasnici zgrada koje su predmet projekta u kojima javne ustanove, osnovane od strane jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, ili
  • osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja u zgradama koje su predmet projekta, pri čemu su zgrade koje su predmet projekta u vlasništvu te javne ustanove ili jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske;
  • javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja ako ispunjavaju kumulativno sljedeća dva uvjeta:
  • da su osnovane od strane jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske,
  • da su zgrade u kojima obavljaju navedenu djelatnost u njihovom vlasništvu ili u vlasništvu jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske.

Svu natječajnu dokumentaciju možete pronaći na sljedećem linku.