Otvoren natječaj „The limits of my language mean the limits of my world“

18/01/2017

Austrijska regija Štajerska, s kojom Krapinsko-zagorska županija ima višegodišnju suradnju u okviru Saveza Alpe - Jadran, i ove je godine otvorila natječaj za umjetničke i kulturne transnacionalne projekte „The limits of my language mean the limits of my world“.

Cilj je zajedničkim kulturnim i umjetničkim aktivnostima raznih formata doprinijeti razvoju suradnje i uspostaviti trajne mreže pojedinaca i organizacija u području kulture i umjetnosti. Natječaj je otvoren za sve umjetnike, regionalne kulturne inicijative, teoretičare i druge, uz uvjet da projekti imaju konkretnu uključenost i vezu sa Štajerskom.

Rok za prijavu projekata je 31. ožujak 2017. godine, a odluka o odabiru bit će objavljena do konca travnja. Maksimalni iznos sufinanciranja po pojedinom projektu je 15.000 eura, a projekti moraju biti implementirani do lipnja 2018. godine.

Detaljnije upute i prijavni obrazac nalaze se na sljedećoj poveznici.