Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.

16/06/2017

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) putem kojeg se osigurava financiranje troškova rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za pružanje potpore učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 320.000.000,00 kn. Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 85% ukupnih prihvatljivih troškova i osigurana je temeljem OP ULJP iz sredstava Europskog socijalnog fonda (ESF-a) dok će se obavezni  udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurati iz  Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi: 


1. do 8.000.000,00 kn za sve osnivače osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) izuzev gradova i županija navedenih u točki 2. i 3. 

2. do 10.000.000,00 kn za Osječko-baranjsku, Splitsko-dalmatinsku, Primorsko-goransku, Međimursku i Zagrebačku, Bjelovarsko-bilogorsku, Koprivničko-križevačku, Krapinsko-zagorsku, Sisačko-moslavačku, Varaždinsku, Vukovarsko-srijemsku županiju te za gradove Osijek, Rijeka, Split, Velika Gorica kao osnivače osnovnih i srednjih škola 

  3. do 20.000.000,00 kn za Grad Zagreb kao osnivača osnovnih i srednjih škola.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su osnivači osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti).

Partnerstvo na projektu je obavezno. 


Prijavitelj mora djelovati u partnerstvu sa redovitim/posebnim osnovnoškolskim/ srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama čiji učenici sudjeluju u projektu. 


Uz gore navedeno, partneri na projektu mogu biti i: 

• drugi osnivači osnovnih/srednjih škola koji se nalaze na području jedinice lokalne i područne  (regionalne) samouprave Prijavitelja

• regionalne i lokalne razvojne agencije.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 21.srpnja 2017. godine.

Detaljne informacije kao i cjelokupnu dokumentaciju možete pronaći na: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1417