Održana uvodna konferencija projekta ENTER

19/06/2018

U ponedjeljak 11. lipnja 2018. godine, u dvorani Pučkog otvorenog učilišta Krapina održana je uvodna konferencija projekta ENTER- Entrepreneurship fot Employment, koji se provodi u sklopu Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020", Lokalne inicijative za zapošljavanje- faza III.

Nositelj projekta je Zagorska razvojna agencija, dok su partneri na projektu su Krapinsko-zagorska županija, Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Krapina i HGK-ŽK Krapina. 

Ukupna vrijednost projekta je 1.987.374,25 kuna te se 100% sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda.

U uvodnoj riječi, privremena ravnateljica Zagorske razvojne agencije Karolina Barilar predstavila je projekt te istaknula kako se ovim projektom ulaže u jačanje kapaciteta tehničkog tajništva Partnerstva te osigurava provedba aktivnosti usmjerenih na jačanje strukture i uloge Partnerstva u provedbi regionalnih politika zapošljavanja. Tako je planirano da se u sklopu projekta provede niz aktivnosti koji će doprinijeti ostvarenju ciljeva iz Strategije razvoja ljudskih potencijala do 2020.g, ali i da se kroz vođeni pristup definiraju ciljevi razvoja ljudskih potencijala za naredni period, a ujedno bi se detektirale potrebe koje bi rezultirale budućim projektnim prijedlozima. Planiraju se aktivnosti usmjerene na jačanje kapaciteta iz područja tržišta rada, strateškog planiranja, upravljanja, praćenja i evaluacije, a koji bi znatno pridonijeli komponenti zapošljavanja ciljnih skupina u nepovoljnom položaju. Međusobna interakcija članova partnerstva od ključne je važnosti kod pripreme i provedbe aktivnosti usmjerenih na razvoj tržišta rada te se sa svrhom jačanja međusobnih odnosa partnera pridonosi točnijem usmjeravanju aktivnosti i usluga u budućem periodu. Kako je zapošljavanje mladih jedan od ključnih problema na području KZŽ, 25% ukupnog broja registriranih nezaposlenih osoba u svibnju 2017.godine otpada na mlade do 30 godina starosti, ovim projektnim prijedlogom obuhvaćen je niz aktivnosti usmjerenih na nezaposlene osobe i pokretanje poslovanja: set baznih edukativnih aktivnosti o ulasku u svijet poduzetništva, izrada web modula za podizanje razine znanja i zapošljivosti kroz nadogradnju postojeće web platforme partnerstvo-razvoj.net; dodjela potpora za samozapošljavanje poduzetnicima početnicima do visine od 70.000 kuna; uspostava mreže mentora koji će biti na raspolaganju novoosnovanim tvrtkama u različitim područjima poslovanja, kao što su npr. Upravljanje ljudskim resursima, IT i sl. Nositelj mjere za samozapošljavanje je KZŽ, a u suradnji sa svim partnerima provoditi će planirane aktivnosti i pratiti njihove učinke na tržište rada. Članovi LPZ KZŽ, koji ujedno čine i partnerstvo na ovom projektu, svake godine definiraju deficitarna zanimanja u KZŽ putem razvijenog modula. Kako je potražanja za deficitarnim zanimanjima na tržištu rada velika, a interes učenika i roditelja za upis nizak, kroz projekt se predlaže implementacija niza ciljanih mjera koje bi trebale podići razinu svijesti, kako učenika, tako i njihovih roditelja o prednostima pohađanja školovanja deficitarnog zanimanja.

Ispred Krapinsko- zagorske županije, zamjenica župana Jasna Petek istaknula je kako će se ovim projektom riješiti neki od dugotrajnih problema na području županije kao što su neusklađenost obrazovnog sustava sa tržištem rada te nezainteresiranost učenika za upis deficitarnih zanimanja. Goran Vukmanić, v.d.predstojnik HZZ, PU Krapina se nadovezao kako je primjetan trend smanjenja nezaposlenosti u Županiji a potražnja za radnicima nikada nije bila veća. Davor Pleško, predsjednik OK KZŽ i Janja Kantolić, direktorica HGK ŽKK složili su se sa spomenutim te istaknuli kako se vesele nastavku dosadašnjeg rada. 
 
Više informacija o projektu ENTER možeze pronaći u  na linku OSOBNA ISKAZNICA PROJEKTA