ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA

17/01/2019

Nakon provedenog postupka odabira kandidata/kandidatkinje za zapošljavanje na radno mjesto višeg stručnog suradnika/ce u Zagorskoj razvojnoj agenciji, Odjel za opće, administrativne, financijske i kadrovske poslove, donesena je odluka o odabiru koju možete pronaći na poveznici.