Od smart gradova do inteligentnih gradova

02/01/2018

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu (EFST) i Regional Science Academy pozivaju na prvu EFST ljetnu školu na temu "Od smart gradova do inteligentnih gradova" koja će se održati od 18. do 22. lipnja 2018. EFST ljetna škola predstavlja jedinstvenu priliku za učenje i raspravu o iskustvima, strukturama, akterima, procesima i izazovima regijskog i urbanog razvoja, upravljanja smart gradovima i turističkom razvoju u dijalogu s vodećim međunarodnim akademskim stručnjacima.

Ljetna škola prilagođena je preddiplomskim studentima viših godina, diplomskim studentima, doktorandima i profesionalcima iz cijeloga svijeta s interesima za razne aspekte urbanog i regijskog razvoja, upravljanje smart gradovima i turizam. Potiče se sudjelovanje studenata iz drugih primijenjenih polja koji žele unaprijediti znanja s ovog polja.

 

Važni datumi:

  • otvorenje prijava - 15.1.2018.
  • rani rok za prijave - 28.2.2018.
  • regularni rok za prijave - 30.4.2018.
  • obavijest o prihvaćanju - 7.5.2018.
  • rok za uplatu - 28.5.2018.

Više detalja možete pronaći ovdje, a kontakt mail je: summer@efst.hr