Objavljen Pravilnik o “Potpori mladim poljoprivrednicima” i “Potpori razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

07/03/2018

Ministarstvo poljoprivrede donijelo je na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima”, i tipa operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

 

TIP OPERACIJE 6.1.1.

POTPORA MLADIM POLJOPRIVREDNICIMA

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava kao početna potpora za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

Potpora korisniku kojem će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će bit obveznik socijalnih doprinosa Republike Hrvatske (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede u skladu s nacionalnim zakonodavstvom najmanje pet godina nakon konačne isplate iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti kako je određeno natječajem.

Potpora korisniku kojem poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede iznosi 20.000 eura u kunskoj protuvrijednosti kako je određeno natječajem.

 

TIP OPERACIJE 6.3.1.

POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODRASTAVA

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava kao početna potpora za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

Potpora po korisniku iznosi 15.000 eura u kunskoj protuvrijednosti kako je određeno natječajem Natječaj objavljuje i provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

 

Razdoblje provedbe projekta je najviše 36 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o financiranju, a u iznimnim i opravdanim situacijama može se produžiti za najviše 12 mjeseci.

O svakom produženju trajanja provedbe projekta Agencija za plaćanja odlučuje individualno te o tome donosi Odluku. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Sve detaljne informacije kao i sva potrebna dokumentacija nalazi se ovdje.