Objavljen poziv za prijavu trogodišnjih programa udruga

15/10/2018

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva udruge osoba s invaliditetom i udruge koje djeluju u korist osoba s invaliditetom koje su provodile trogodišnji program usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, za razdoblje 2016.-2018. godina da se u skladu s ovim Pozivom prijave za financijsku potporu programima usmjerenim pružanju asistencije osobama s invaliditetom.

Udruge u skladu s ovim Pozivom mogu prijaviti programe za sljedeća prioritetna područja:

Prioritetno područje 1:

a) osiguravanje usluge osobnog asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta (pola radnog vremena)

b) osiguravanje usluge osobnog asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta (puno radno vrijeme)

Prioritetno područje 2: osiguravanje usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika

Prioritetno područje 3:  osiguravanje usluge videćeg pratitelja slijepim osobama koje su nesamostalne u kretanju

 

Za financiranje programa u okviru ovog Poziva planiran je iznos od 50.000.000,00 kuna godišnje.

 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana, a završava 9. studenoga 2018. godine.

 

Vremensko razdoblje za provedbu programa je tri godine a provedba započinje 1. siječnja 2019. godine.

Prijavitelji imaju pravo na ovaj Poziv prijaviti samo 1 (jedan) program.

Program se mora provoditi na području Republike Hrvatske.

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima koji su, zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (www.mdomsp.hr).

Prijava se vrši isključivo preko sustava www.financijskepodrske.hr, a ovjeren i potpisan dokument o verifikaciji postavljene dokumentacije dostavlja se putem pošte na adresu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb.

Sve upute vezane uz prijavu kroz sustav www.financijskepodrske.hr detaljno su objašnjenje u Uputama za prijavitelje.

Sva pitanja vezana uz ovaj Poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: udruge@mdomsp.hr zaključno do 26. listopada 2018. godine.