Objavljen Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi u Republike Hrvatske za 2019. godinu

19/07/2018

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu 

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine u skladu s uputama za prijavitelje. 

Program javnih potreba, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi, Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi te ocjenom izvršenja dosadašnjih ugovornih obveza korisnika prema Ministarstvu kulture, uvrstit će se programi:

- redovne djelatnosti udruga u kulturi

- dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti

- glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti

- kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog)

- vizualnih umjetnosti

- inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi

- monografija iz područja kulture i umjetnosti

- knjižnične djelatnosti

- potpore izdavanju knjiga

- izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija

- književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga

- književnih programa u knjižarama

- muzejske djelatnosti

- zaštite i očuvanja arheološke baštine

-zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara

- zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara

- zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara

- digitalizacije kulturne baštine

- međunarodne kulturne suradnje

- izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja kulturne infrastrukture

 

Prijave se podnose internetski na odgovarajućim obrascima (za svako programsko područje posebna prijavnica te za međunarodnu kulturnu suradnju za svaku zemlju posebna prijavnica) koji su dostupni na stranicama Ministarstva kulture: www.min-kulture.hr/prijavnice.

Internetski popunjene prijavnice predlagatelji trebaju dostaviti potpisane u tiskanome obliku s obrazloženjem zahtjeva i svim prilozima na sljedeću adresu: Ministarstvo kulture, Zagreb, Runjaninova 2, osim prijava za programe zaštite i očuvanja nepokretnih i pokretnih kulturnih dobara, zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara te zaštite i očuvanja arheološke baštine, koje se dostavljaju na adresu nadležnoga konzervatorskog odjela Ministarstva kulture.

Prijave se podnose u razdoblju od 16. srpnja do 17. rujna 2018. godine.

Zbog posebne dinamike planiranja prijedlozi programa koji se odnose na međunarodnu kulturnu suradnju prijavljuju se u dva roka: od 16. srpnja do 17. rujna 2018. godine i od 1. veljače do 15. ožujka 2019. godine. Prijave za međunarodnu kulturu suradnju koje se ne dostave u navedenim rokovima, iznimno će se razmatrati samo ako je priložen dokaz o nemogućnosti prijave u jednom od naznačenih rokova.

Prijavnice koje ne ispunjavaju tražene uvjete sukladno uputama, koje nisu dostavljene u elektroničkome i tiskanome obliku u navedenome roku, koje nisu dostavljene na odgovarajućem obrascu i ispunjene na računalu, kojima nedostaje neki od obaveznih priloga te prijavnice korisnika koji nisu izvršili dosadašnje obveze prema Ministarstvu kulture neće se razmatrati niti uvrstiti u Program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2019. godinu.

 

Više informacija možete pronaći na poveznici.