Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020

03/04/2018

Ministarstvo zdravstva objavilo je na mrežnim stranicama Europskog socijalnog fonda i Europskih strukturnih i investicijskih fondova otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza I.“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Europskog socijalnog fonda. 

Cilj poziva je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske kroz promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanje znanja i svijesti građana o važnosti prevencije bolesti te unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti.

Prihvatljivi prijavitelji su: udruge, zaklade, ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti u zdravstvu, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravne osobe/ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti u zdravstvu i registrirane u Republici Hrvatskoj.

Ukupna financijska alokacija u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 27.000.000,00 HRK, od čega se 85% ukupnih prihvatljivih troškova osigurava sredstvima Europskog socijalnog fonda, a udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurava Ministarstvo zdravstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Dokumentacija Poziva i dodatne informacije mogu se naći na https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/promocija-zdravlja-i-prevencija-bolesti-faza-1/