Objavljen Poziv na dostavu prijava za potporu na temelju Odluke o poticanju prijave na međunarodne kompetitivne projekte u sklopu Okvirnoga programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020.

14/03/2018

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je poziv za prijavu zahtjeva za potporu temeljem Odluke o poticanju prijave na međunarodne kompetitivne projekte u okviru Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020.

Cilj navedene Odluke je pružiti dodatnu podršku hrvatskim prijaviteljima na pozive u okviru programa Obzor 2020.

Prihvatljive aktivnosti za financiranje podijeljene su u dvije mjere:

a) Mjera za prijavitelje koji tek planiraju prijavu na neki od poziva temeljem Radnih programa za razdoblje 2018. - 2020. godine, a u okviru koje je moguće ostvariti podršku za sljedeće aktivnosti:

 1. odlazak na međunarodne konferencije s ciljem umrežavanja u svrhu prijave projektnog prijedloga
 2. odlazak na sastanke projektnih partnera prilikom planiranja projektne prijave
 3. odlazak na radionice za pripremu projektne prijave u drugoj fazi (u projektima s dvije faze prijave)
 4. trošak savjetodavnih usluga za pripremu i pisanje projektne prijave*
 5. odlazak na sastanke vezane uz ugovaranje projektnog prijedloga, u slučaju da je projektu odobreno financiranje od strane Europske komisije, te ako je hrvatska ustanova partner, koordinator ili glavni korisnik odobrenih sredstava
 6. trošak edukacijskih i savjetodavnih usluga za upravljanje i praćenje provedbe projekta za znanstveno i/ili administrativno osoblje, ako nije financirano projektom.

Moguće je ostvariti pravo na cjelokupnu ili djelomičnu jednokratnu financijsku podršku za sve ili samo neke od navedenih aktivnosti.

Napomena: za svaku aktivnost potrebno je popuniti zasebni prijavni obrazac.

Isti korisnik može ostvariti pravo na maksimalno jednu financijsku podršku za istu vrstu aktivnosti, za isti projektni prijedlog/projekt.

Maksimalna financijska podrška koju korisnik može ostvariti u okviru ove mjere:

 •  za aktivnosti pod točkama 1., 2., 3. i 5. do 5.000,00 HRK po aktivnosti
 •  za aktivnosti pod točkama 4. i. 6. do 10.000,00 HRK po aktivnosti 

Prihvatljivi troškovi za aktivnosti pod točkama 1. - 3. te 5.:

 • putovanja javnim prijevozom
 • smještaja i/ili
 • kotizacije

Mikro, mali i srednje veliki poduzetnici ne mogu ostvariti pravo na potporu za aktivnosti točke 4. (trošak savjetodavnih usluga za pripremu i pisanje projektne prijave).

b) Mjera podrške projektima koji su dobili pozitivan evaluacijski izvještaj nakon 1.1.2017., ali nisu bili financirani od strane Europske komisije.

Opća pravila za sve aktivnosti obuhvaćene Odlukom o poticanju prijave na međunarodne kompetitivne projekte u okviru Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020.: 

Prijavitelji u okviru ove mjere mogu biti:

 • svi znanstvenici upisani u Upisnik znanstvenika koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja
 • mikro, mali i srednji poduzetnici

Poziv za prijave temeljem ove Odluke otvoren je kontinuirano tijekom cijele proračunske godine od objave poziva, do iskorištenja sredstavaosiguranih u Državnom proračunu za provedbu aktivnosti iz Odluke.

Odluku o dodjeli sredstava pojedinom korisniku donosi, po ovlasti ministrice znanosti i obrazovanja, državni tajnik nadležan za znanost, a temeljem prijedloga Strateškog odbora za istraživačku infrastrukturu.

 

Više o kriterijima i uvjetima poziva na: https://mzo.hr/hr/poziv-na-dostavu-prijava-za-potporu-na-temelju-odluke-o-poticanju-prijave-na-medunarodne