Objavljen natječaj za udruge u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih

05/06/2017

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava

PROJEKTIMA UDRUGA U PODRUČJU IZVANINSTITUCIONALNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
DJECE I MLADIH u šk..g. 2017./2018.

Opći cilj natječaja je povećati mogućnosti djeci i mladima da izvan redovitoga odgojno-obrazovnog sustavu steknu znanje, vještine i usvoje primjerena stajališta te poboljšanu kvalitetu života, a u skladu sa svojim interesima i sposobnostima.

Posebni ciljevi natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti:
- promicanju jednakopravnosti, socijalne uključenosti te očuvanju nacionalnog i lokalnog identiteta;
- povećanju znanja o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu;
- unapređenju životnih vještina djece i mladih;
- poticanju kreativnosti, stvaralaštva i poduzetničkih vještina te zdravih stilova života u djece i mladih;
- razvijanju vještina i kompetencija u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih znanosti.

Prioritetna područja za koja se dodjeljuju bespovratna sredstva:

P1: Promicanje socijalne uključenosti te očuvanja nacionalnog i lokalnog identiteta:
a) Odgoj i obrazovanje o štetnosti korupcije i koruptivnim rizicima;
b) Odgoj i obrazovanje za očuvanje povijesnog, kulturnog i hrvatskog nacionalnog identiteta;
c) Odgoj i obrazovanje o pravima i očuvanju identiteta nacionalnih manjina, interkulturalizmu i multikulturalizmu te integracije pripadnika nacionalnih manjina i migranata;
d) Poticanje očuvanja kulturne i prirodne baštine te tradicionalnih obrta.

P2: Unapređenje kvalitete života djece i mladih:
a) Razvoj poduzetničkih aktivnosti djece i mladih;
b) Poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih;
c) Odgoj i obrazovanje za financijsku i medijsku pismenost;
d) Razvijanje vještina i kompetencija u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija

Prihvatljivi prijavitelji su udruge koje djeluju u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih, upisane u Registar udruga RH i Registar neprofitnih organizacija te koje vode transparentno financijsko poslovanje. Prijava projekta u partnerstvu obavezna je s najmanje jednom odgojno-obrazovnom ustanovom u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojoj se projekt provodi.

Ukupna planirana vrijednost natječaja iznosi 6.000.000 HRK uz sljedeći raspon:
- najmanji iznos koji se može zatražiti i ugovoriti po projektnom prijedlogu je 50.000 HRK
- najveći iznos koji se može zatražiti i ugovoriti po projektnom prijedlogu je 200.000 HRK
- intenzitet potpore može biti do 100% iznosa za financiranje projekta.

Više informacija i detalja o natječaju možete pročitati ovdje.