Objavljen natječaj za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja

07/09/2017

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi natječaj za mjeru Promidžba na tržištima trećih zemalja, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (tzv. Vinska omotnica). 
 
"Vinska omotnica" odnosi se na bespovratna sredstava EU kojima je cilj povećanje konkurentnosti hrvatskih vinara i vinogradara kroz mjere restrukturiranja i konverzije vinograda, investicije u vinarije i marketing vina, te promidžbe vina na trećim tržištima. 
 
Prihvatljivi korisnici sredstava za mjeru Promidžba u okviru provedbe Nacionalnog programa, su:
– proizvođači vina (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar
– javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, osim korisnika državnog proračuna
– udruge proizvođača vina, zadružni savezi (čije su članice barem tri zadruge koje se bave proizvodnjom vina).
 
Prihvatljiva ulaganja unutar mjere su objavljivanje reklama u medijima (tisak, televizija, radio, internet), ulaganja u odnose s javnošću, promociju i marketing, uključujući organizaciju informativnih putovanja u Hrvatsku, promociju imidža Hrvatske, promotivne prodaje, ulaganja u izradu i distribuciju promotivnih materijala za tržišta trećih zemalja, ulaganja u sudjelovanje na sajmovima i drugim događanjima na tržištima trećih zemalja te administrativni troškovi i troškovi osoblja korisnika.
 
Razina potpore iznosi do 80% od ukupno prihvatljivih troškova, unutar čega se udio od 50% od ukupno prihvatljivih troškova odnosi na sredstva EU, a udio od 30% od ukupno prihvatljivih troškova na sredstva državne potpore proračuna Republike Hrvatske. Najviši iznos ukupno prihvatljivih troškova po projektu je EUR 200.000 (u kunskoj protuvrijednosti).
 
Rok za podnošenje prijava za mjeru Promidžba počinje teći od prvog dana nakon objave u Narodnim novinama te traje do 29. rujna 2017. godine, a natječaj i detaljne upute s popisom obrazaca dostupni su ovdje: http://www.apprrr.hr/vinska-omotnica-1033.aspx.