Objavljen Natječaj 2018. – prijava projekata za potprogram Okoliša odvijat će se u dvije faze

12/03/2018

LIFE natječaj u 2018. godini donosi određene novosti u odnosu na prijašnje natječaje. Prijava projekata za potprogram Okoliš odvijat će se u dvije faze. U prvoj fazi prijavitelji će podnositi koncept projektnog prijedloga (concept note) od najviše 10 stranica. Prijavitelji koji udovolje kriterijima u prvoj fazi bit će pozvani da podnesu konačan projektni prijedlog.

Za potprogram Klimatske aktivnosti prijava projekata ostaje nepromijenjena te prijavitelji podnose konačan projektni prijedlog. 

Potprogram Okoliš

Faza 1: Koncept projektnog prijedloga

Prijavitelj podnosi koncept projektnog prijedloga na engleskom jeziku ne duži od 10 stranica koji sadrži:

 •  Osnovne informacije o koordinatoru projekta
 •  Opis okolišnog problema (za prioritetna područja Okoliš te Upravljanje i informacije)/ opis vrsta/staništa, opis problema koji se rješava na području bioraznoliosti (za prioritetno područje Priroda i bioraznolikost)
 •  Ciljevi projekta
 •  Sudionici na projektu (informacije o koordinatoru korisniku, partnerima, sufinancijerima)
 •  Projektne aktivnosti i sredstva
 • Očekivani rezultati i utjecaj projekta
 • Održivost projektnih rezultata
 • Očekivani rizici i ograničenja
 • EU dodana vrijednost projekta
 • Pilot ili demonstracijski karakter projekta (ili/i najbolje prakse za područje Prirode i bioraznolikosti)
 • Indikativni proračun projekta 

 

Svaki koncept projektnog prijedloga bit će ocijenjen na temelju dva kriterija:

 • Ukupna kvaliteta projekta
 • Ukupna EU dodana vrijednost

Projekti će biti rangirani prema ostvarenim bodovima te će najbolje rangirani prijavitelji biti pozvani da dostave konačne projektne prijedloge.

Više informacija o kriterijima za ocjenjivanje molimo pogledajte u Višegodišnjem programu rada 2018.-2020.

Dokumentacija za natječaj bit će objavljena na dan otvaranja natječaja.

Faza 2: konačan prijedlog

Podnošenje konačnog projektnog prijedloga neće se mnogo razlikovati od prijašnjih godina. Dokumentacija s prijašnjih natječaja dostupna je ovdje, međutim relevantne informacije za natječaj 2018. bit će objavljene u Uputama za prijavitelje za 2018. godinu. Kao i na prošlim natječajima, konačan projektni prijedlog moguće je podnijeti na svim službenim jezicima Europske unije, osim na Irskom i Malteškom, iako se prijavitelji potiču da svoje prijedloge prijave na engleskom jeziku.

Prednosti za prijavitelje

 • Prijava koncepta projektnog prijedloga od najviše 10 stranica zahtjeva manje vremena i manje resursa (u slučaju neuspješne prijave)
 • Prijavitelji će u kraćem vremenskom roku dobiti informaciju ima li njihov prijedlog mogućnost za financiranje
 • Prijavitelji koji će biti pozvani u drugu fazu imat će veće izglede za ostvarivanje financiranja s obzirom da će konkurencija biti ograničena
 
Ovim putem pozivamo Vas na pravovremenu pripremu projektnih prijedloga. Ukoliko Vaš projektni prijedlog nije ostvario sufinanciranje na nekim od prethodnih LIFE natječaja, želimo Vas potaknuti da doradite svoj projektni prijedlog i ponovno se prijavite na ovogodišnji natječaj.
 
  
 Indikativni raspored*
 •  Sredina travnja 2018. - Otvaranje natječaja
 •  12. lipnja 2018. - Rok za prijavu koncepta projektnog prijedloga (concept note)
 •  Listopad 2018. - Formiranje liste prihvaćenih projekata
 •  Siječanj 2019. - Podnošenje konačnog prijedloga (full proposal)
 •  Siječanj 2019. - lipanj 2019. Faza evaluacije projektnih prijedloga
 •  Srpanj 2019. Potpisivanje ugovora
*datumi su okvirni i moguće su promjene
 
 
Više informacija o Programu LIFE biti će predstavljeno na sljedećim događanjima: 
 •  11. travnja 2018., Zagreb*
 •  LIFE tematski INFO dan
 •  7. svibnja 2018., Zagreb*
 •  LIFE INFO dan - Natječaj 2018.
 •  Travanj  – srpanj 2018. (razne lokacije u RH) - Regionalne radionice „Kako pripremiti LIFE projekt“
*datumi su okvirni i moguće su promjene