Objavljen je prvi natječaj za operaciju 3.1.1.

23/05/2017

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je prvi Natječaj za provedbu Podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ - provedba tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje“.
 
Prihvatljivi su sljedeći troškovi: 
a) troškovi ulaska u sustav kvalitete ili sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje 
b) godišnji troškovi sudjelovanja u sustavu kvalitete i sustavu ekološke proizvodnje 
c) troškovi stručne kontrole i certifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela. 
 
Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 17. srpnja 2017. do 18. rujna 2017., a Natječaj i potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.