Objavljen je novi, 5. poziv Bio-Based Industries Joint Undertaking inicijative

24/04/2018

Objavljen je novi, 5. poziv Bio-Based Industries Joint Undertaking inicijative, BBI JU, koja kroz program financiranja podržava istraživanje i inovacije u području bioindustrije, a sve u okviru HORIZON pravila i procedura, https://www.bbi-europe.eu/participate/call-proposals-2018.

Cilj poziva za podnošenje prijedloga javno-privatnog partnerstva za bioindustriju za 2018., H2020-BBI-JTI-2018, je doprinijeti razvoju održivog gospodarstva s niskom razinom ugljika te povećanju gospodarskog rasta i zapošljavanja, posebno u ruralnim područjima, razvojem održive i konkurentne bioindustrije.

Fokus natječaja su 4 strateška usmjerenja: sirovine, procesi, proizvodi i širenje na tržište, a sve prihvatljive aktivnosti po tematskim prioritetima koji se odnose na bioindustriju možete vidjeti na: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-jti-2018.html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-BBI-JTI-2018/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc:

Poziv je otvoren za privatne i javne "profitne" i "neprofitne" organizacije, uključujući velika, mala i srednja poduzeća, istraživačke i tehnološke organizacije, sveučilišta, udruge i bilo koju drugu vrstu pravnih tijela.

Budžet prema vrsti prihvatljivih aktivnosti:

  • Type of action Indicative budget
  • Research and Innovation Actions € 41 000 000
  • Innovation Actions - Demonstration Actions € 30 000 000
  • Innovation Actions - Flagship Actions € 42 000 000
  • Coordination & support Actions € 2 000 000
  • Total € 115 000 000

Rok za predaju prijava 6. rujan 2018. godine. Također, na linku možete pronaći materijale i više informacija s održanog info dana o pozivu, https://bbi-europe.eu/events/bbi-ju-info-day-2018, https://www.bbi-europe.eu/sites/default/files/media/bbiju-call2018.pdf.

 

Otvoren je i novi poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa za zapošljavanje i socijalne inovacije Europske unije, EaSI, European Union Programme for Employment and Social Innovation, usmjeren na prekogranična partnerstva i podršku suradnji na mobilnosti unutar EU-a za EEA zemlje i socijalne partnere, Cross-border partnerships and support to cooperation on intra-EU mobility for EEA countries and social partners, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=534&furtherCalls=yes.

U sklopu poziva prihvatljiva su 4 područja/cjeline, no jedna prijava i aktivnosti moraju biti samo u jednom od ta 4 područja: prekogranično partnerstvo, podrška razvoju novih prekograničnih partnerstava, podrška suradnji na mobilnosti unutar EU za EEA zemlje ili za socijalne partnere. U sklopu svake cjeline, prihvatljiv je drugačiji oblik partnerstava, kao i pridruženo partnerstvo, tako da sve prihvatljive partnere, ovisno o cjelini možete provjeriti u vodiču, no riječ je uglavnom o socijalnim partnerima, partnerima i članovima EURESA (HZZ), javni ili privatni zavodi za zapošljavanje, sektorske organizacije, ili druge relevantne organizacije aktivne na tržištu rada na području EU/EEA ili u sklopu EGTC-a.

Ukupan budžet za ovaj poziv iznosi 6.923.523,00 eura.

Stopa sufinanciranja do 80%.

Rok za prijavu: 25. lipanj 2018. godine. Također, nastavno na mogućnosti prekogranične suradnje, šaljem vam poziv ERRIN mreže za hrvatske regije, na seminar koji će se održati u Sloveniji, na temu New thinking on functional urban areas, polycentric territorial structures and cross border collaboration: contributions from ESPON research, 16. svibnja u Novoj Gorici, School Center Nova Gorica, Cankarjeva 10.

Ukoliko ste zainteresirani, više o programu na linku, https://www.espon.eu/nova-gorica.