Objavljen Javni poziv za davanje na korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora KZŽ - Bračak

29/03/2017

Na temelju Programa potpore subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora na području Krapinsko- zagorske županije za poduzetnike početnike i poduzetnike do tri godine poslovanja za 2017. godinu Krapinsko-zagorska županija raspisala je Javni poziv za dodjelu bespovratne potpore subvencioniranog korištenja poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Krapinsko- zagorske županije - lokacija Zabok, Bračak 4.
 
Predmet javnog poziva je davanje na korištenje poslovnog prostora kako slijedi:
- II/01, 16,96 m2, uredski prostor, potkrovlje, uredski namještaj za 2 radna mjesta
- II/02, 17,18 m2, uredski prostor, potkrovlje, uredski namještaj za 2 radna mjesta
- II/03, 12,50 m2, uredski prostor, potkrovlje, uredski namještaj za 1 radno mjesto
- II/06, 24,06 m2, uredski prostor, potkrovlje, uredski namještaj za 3 radna mjesta
- II/07, 29,94 m2, uredski prostor, potkrovlje, uredski namještaj za 4 radna mjesta
 
Kandidat za prijem u prostor Poduzetničkog inkubatora treba zadovoljiti sljedeće uvjete:
- Imati status poduzetnika početnika ili poduzetnika inovatora
- Imati sjedište/prebivalište na području Krapinsko-zagorske županije
- Biti registriran za obavljanje jedne ili više djelatnosti iz sljedećih područja:
o energetska učinkovitost
o ICT-a
o multimedija, digitalna grafika, arhitektura i građevinarstvo, elektrotehnika ili elektroničko poslovanje
o savjetodavne usluge
o ostale uslužne djelatnosti vezane uz proizvodnju
- Imati podmirene obveze prema državi
- Imati podmirene obveze prema zaposlenicima
- Ispunjavati propise o potporama male vrijednosti
Opremljeni poslovni prostori dodijeljuju se korisnicima na rok od 3 godine.
Minimalni intenzitet potpore koji se može dodijeliti pojedinačnom korisniku je 595,79 kuna.
Maksimalni intenzitet potpore koji se može dodijeliti pojedinačnom korisniku je 51.373,80 kuna u 3 godine poslovanja.
 
Javni poziv otvoren je do popunjena dostupnih poslovnih prostora, a najkasnije do 30. studenog 2017. godine.
 
Informacije o natječaju zajedno s natječajnom dokumentacijom nalaze se ovdje.