OBAVIJEST O PONOVNOM OTVARANJU POZIVA: Podnošenje projektnih prijedloga na poziv omogućeno je od 13.5.2017.

16/05/2017

Dana 12. svibnja 2017. Ministarstvo turizma objavilo je izmjenu natječajne dokumentacije Javnog poziva Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva, koja je istovjetna prethodno objavljenoj izmjeni, s iznimkom datuma roka za podnošenje projektnih prijedloga, koji je sada 2. lipnja 2017.

Dokument s evidentiranim izmjenama, kao i nove važeće verzije Uputa za prijavitelje i Priloga A-Posebni uvjeti Ugovora, dostupni su za preuzimanje na službenim stranicama Ministarstva turizma.