Novi natječaj MRRFEU

16/08/2018

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije otvorilo je novi Javni poziv za sufinanciranje projekata u 2018. godini prema Programu za sufinanciranje poboljšanja socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture. Prema Programu, prihvatljivi su oni prijavitelji (GRADOVI/OPĆINE) koji su svrstani u I. – IV. skupinu razvijenosti prema Indeksu razvijenosti te u stanovništvu imaju više od 5% stanovnika pripadnika nacionalnih manjina (Popis stanovništva 2011. godine).   

  • Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti, u skladu s Odlukom o razvrstavanju lokane i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN broj 132/17) i s udjelom više od 5 % u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva 2011., određene u Smjernicama za podnositelje zahtjeva. 
  • Prihvatljivo područje provedbe je područje jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti, i s udjelom više od 5 % u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva 2011., određene u Smjernicama za podnositelje zahtjeva.
  • Prihvatljivi objekti su objekti javne namjene u vlasništvu prihvatljivih podnositelja ili u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji i u njihovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu i čija će provedba pridonijeti povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici. Prihvatljivi su objekti iz područja komunalne, socijalne, gospodarske i okolišne infrastrukture i zaštite okoliša.
  • Prihvatljive aktivnosti su radovi na obnovi, sanaciji, izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, dogradnji i modernizaciji prihvatljivih objekata za koje je već pripremljena prostorno-planska i projektno-tehnička dokumentacija, izdane potrebne dozvole i suglasnosti. Prihvatljive su i aktivnosti na nastavku/završetku već započetih projekata.
  • Provedbeno razdoblje: za prihvatljive aktivnosti na projektu, prihvatljivost troškova počinje najranije s 1. siječnjem 2018. godine, a traje do roka za predaju Završnog izvješća odnosno do 31. ožujka 2019., uz uvjet da se sufinanciranje iz sredstava Ministarstva može koristiti samo u 2018. godini.

  Rok za prijavu projekata je 07. rujna 2018. godine, a dokumentaciju možete preuzeti na Internet stranicama Ministarstva.