Novi izračun indeksa razvijenosti

12/12/2017

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na svojim je Internet stranicama objavilo novi izračun indeksa razvijenosti – u prilogu se nalaze podaci za Krapinsko-zagorsku županiju.

Prema NACRTU PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGIONALNOMU RAZVOJU REPUBLIKE HRVATSKE koji je bio na javnom savjetovanju, a vezano uz novu klasifikaciju/razvrstavanje JLPRS prema indeksu razvijenosti, u dokumentu koji je na raspravi stoji:

Jedinice lokalne samouprave razvrstavaju se prema indeksu razvijenosti:

  • I. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u četvrtom kvartilu ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave
  • II. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u trećem kvartilu ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave
  • III. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u drugom kvartilu ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave
  • IV. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u prvom kvartilu ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave
  • V. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u četvrtom kvartilu iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave
  • VI. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u trećem kvartilu iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave
  • VII. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u drugom kvartilu iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave
  • VIII. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u prvom kvartilu iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave.

Pri čemu:

  • kvartil – dio u razdiobi iznadprosječno odnosno ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave koji sadrži jednu četvrtinu ukupnog broja iznadprosječnih odnosno ispodprosječnih jedinica; prvi kvartil odražava prvih 25% najbolje, a četvrti kvartil 25% najlošije iznadprosječno odnosno ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave
  • polovina - dio u razdiobi iznadprosječno odnosno ispodprosječno rangiranih jedinica područne (regionalne) samouprave koji sadrži jednu polovinu ukupnog broja iznadprosječnih odnosno ispodprosječnih jedinica; prva polovina odražava 50% bolje, a druga polovina 50% lošije iznadprosječno odnosno ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave

Podatke o indeksu za KZŽ možete preuzeti ovdje i ovdje.