Objavljen novi poziv na dostavu projektnih prijedloga- Erasmus+ KA3

20/10/2017

Europska komisija objavila je  novi poziv na dostavu projektnih prijedloga.

Erasmus+ KA3 — Joint qualifications in vocational education and training (VET), objavljen je s ciljem povećanja zapošljivosti mladih i doprinosa razvoju visoko stručne, kvalificirane i mobilne radne snage (povezano s potrebama poduzeća) te pružanja podrške zajedničkom razvoju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Europi.

Posebni cilj poziva je pružiti podršku za pripremu ili uspostavu zajedničkih kvalifikacija strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, uključujući strukovno obrazovanje i osposobljavanje na višoj razini ili poboljšanje postojećih kvalifikacija. Rok za podnošenje prijava: 1. siječanj 2018.

Prijavitelji mogu biti pružatelji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (na višoj sekundarnoj, postsekundarnoj netercijarnoj ili tercijarnoj   razini); poduzeća (javno ili privatno) ili gospodarska, trgovačka i obrtnička komora ili sektorska/strukovna organizacija. Ostali partneri mogu biti javna lokalna, regionalna ili državna tijela; socijalni partneri (organizacije poslodavaca i radnika); istraživački instituti; europske krovne organizacije; vijeća za sektorske vještine ili jednakovrijedna tijela; javne službe za zapošljavanje; organizacije mladih; udruge roditelja i druga relevantna  tijela.

Više na: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-joint-qualifications-in-vocational-education-and-training_en.